Infobulletin Deventer Literair over programma met Monika van Paemel

Op zondag 12 oktober kunt u kennismaken met de Vlaamse schrijfster en feministe Monika van Paemel in de Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2. We beginnen om 15.00 uur.

Monika van Paemel is bij haar geboorte ongewenst. Ze brengt haar jeugd door bij grootouders en pleeggezinnen en op een internaat. Op aandringen van haar vader gaat ze tegen haar zin handel studeren. Eigenlijk wil ze in de journalistiek. Van Paemel is achttien als ze in 1963 trouwt. Haar huwelijk loopt spaak, ze voelt zich nergens thuis. Niettemin heeft ze een afkeer van zelfbeklag en vecht ze voor haar plaats als vrouw en auteur in de maatschappij.

Van Paemel debuteert in 1969 met twee gedichten in Het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Haar eerste roman, Amazone met het blauwe voorhoofd (1971), wordt bekroond met een debuutprijs. Vijftien jaar later maakt ze pas echt naam met de veelgeprezen en met vijf literaire prijzen bekroonde feministische roman De vermaledijde vaders (1985), waarin als vaders vermomde ‘heren’ zich schuldig maken aan uitbuiting en onderdrukking.

Naast haar literair leven is Van Paemel ook bekend om haar feministisch en maatschappelijk engagement.  Ze is medeoprichter en een tijdlang voorzitter van de Belgische afdeling van PEN, een internationale schrijversorganisatie die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting van schrijvers. Ook was ze voorzitter van de Belgische Balkanactie, een hulporganisatie die in 1992 werd opgericht. Haar bezoek aan Sarajevo samen met hulpverleners resulteerde in 2000 in Het verschil, een reisverhaal met mijmeringen over de wereldoorlogen.
Haar laatste boek is Weduwenspek (2013), een roman over schaamte, schuldgevoel, woede en rouw, over wat er resteert als alle liefde is verdwenen.

Monika van Paemel kreeg in 1993 bij koninklijk besluit de titel van barones.

De toegang is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Na afloop zal de schrijfster haar boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 behelst:

 • Zondag 9 november – Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

Wij zien u graag op zondag 12 oktober in de Sociëteit de Hereeniging

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Frens Westenbrink
Secretaris Deventer Literair
f.westenbrink@kpnmail.nl
Telefoon: 0570-671143

Willem Otterspeer over de biografie van W.F. Hermans

Zondag 14 september geeft professor Willem Otterspeer een lezing in de theaterzaal van DOK.H2O, Scheepvaartstraat 13 in het Havenkwartier, over zijn biografie van W.F. Hermans. We beginnen om 15.00 uur. Daaraan voorafgaand houden we de Algemene Ledenvergadering (ALV) die om 14.30 uur begint.

Willem Otterspeer (1950) is sinds 1997 hoogleraar Universititeitsgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceerde o.a. biografieën van de filosoof G.J.P.J. Bolland (1995) en van de historicus J. Huizinga (2006). In 2013 verscheen het 1ste deel van zijn biografie van W.F. Hermans De mislukkingskunstenaar(1921 -1952). 

Daaraan voorafgaand publiceerde hij in dat kader, met Nop Maas, Verscheur deze brief! Ik vertel te veel, een briefwisseling tussen W.F. Hermans en Gerard Reve (2008) en Machines en emoties, een briefwisseling tussen W.F. Hermans, Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy (2009).

Otterspeer heeft 11 jaar over het 1ste deel van de biografie gedaan waarin hij zijn lezers langs de belangrijkste episoden uit de eerste helft van het leven van Hermans voert: zijn vroege jeugd, zijn schooltijd, de oorlog, de eerste schreden in de literatuur zijn liefdesleven en zijn reizen naar Canada, Spanje en Parijs. 

Meer informatie over de bijeenkomst met Willem Otterspeer  leest u in het infobulletin.

Infobulletin Deventer Literair over programma met Willem Otterspeer

Zondag 14 september geeft professor Willem Otterspeer een lezing in de theaterzaal van DOK.H2O, Scheepvaartstraat 13, 7411 MB in het Havenkwartier, over zijn biografie van W.F. Hermans. We beginnen om 15.00 uur. Daaraan voorafgaand houden we de Algemene Ledenvergadering (ALV) die om 14.30 uur begint.

Drie bestuursleden zijn aftredend: de voorzitter, Céline Bos, de secretaris, Frens Westenbrink, en Eibert de Ruiter. Zij stellen zich beschikbaar voor een volgende periode. Eventuele andere kandidaten voor de vrijvallende posities kunnen zich melden bij de secretaris.

Willem Otterspeer (1950) is sinds 1997 hoogleraar Universititeitsgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceerde o.a. biografieën van de filosoof G.J.P.J. Bolland (1995) en van de historicus J. Huizinga (2006). In 2013 verscheen het 1ste deel van zijn biografie van W.F. Hermans De mislukkingskunstenaar(1921 -1952). Daaraan voorafgaand publiceerde hij in dat kader, met Nop Maas, Verscheur deze brief! Ik vertel te veel, een briefwisseling tussen W.F. Hermans en Gerard Reve (2008) en Machines en emoties, een briefwisseling tussen W.F. Hermans, Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy (2009).

Otterspeer heeft 11 jaar over het 1ste deel van de biografie gedaan waarin hij zijn lezers langs de belangrijkste episoden uit de eerste helft van het leven van Hermans voert: zijn vroege jeugd, zijn schooltijd, de oorlog, de eerste schreden in de literatuur zijn liefdesleven en zijn reizen naar Canada, Spanje en Parijs. 

De recensies waren deels positief, o.a. van Mark Cloostermans in De Standaard en van Jaap Goedegebuure in Trouw:

‘De grote kracht van Otterspeers boek zit hem in de afgewogen en psychologisch subtiel beredeneerde manier waarop hij laat zien hoezeer Hermans het product van zijn afkomst was en bleef, zijn verwoede pogingen om daar boven uit te stijgen ten spijt.’

…en deels kritisch zoals van Bob Polak in De God van Nederland en van Max Pam in de Volkskrant:

‘Als Hermans-liefhebber beving mij een gevoel van bevreemding bij de naar Kafka verwijzende titel: De mislukkingskunstenaar. Wat een rare titel voor de meest succesvolle schrijver van de 20ste eeuw. ‘

Arjan Peeters verzuchtte in de Volkskrant van 12 april 2014 over deze criticasters:

‘Onder de liefhebbers van het werk van Willem Frederik Hermans bevindt zich een groot aantal muggenzifters. Zij leven van hun ergernissen en menen te opereren in de geest van hun meester, die zich ‘door gevaarlijke gekken omringd’ wist.’  en ‘Keuteltjes en plasjes gedaan? Kijken wij ondertussen uit naar het tweede deel van de biografie.’

Veel polemiek dus rondom de biografie van Hermans, geheel in de aard van de beschreven schrijver.

De toegang is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Na afloop zal de schrijver zijn boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 behelst:

Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
Zondag 9 november –  Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

Wij zien u graag op zondag 14 september in het Theater van DOKH2O

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Frens Westenbrink 

Secretaris Deventer Literair

f.westenbrink@kpnmail.nl 

Telefoon: 0570-671143

P.S. Mensen die slecht ter been zijn kunnen een beroep op mij doen voor transport per auto.

Frits van Oostrom over de Moderne Devotie

Frits van Oostrom (1953) was twintig jaar hoogleraar oudere Nederlandse Letterkunde in Leiden en gasthoogleraar aan de Harvard Universiteit. Sinds 2002 is hij hoogleraar Middeleeuwse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Van 2005 – 2008 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Op zondag 13 april is hij onze gast in het Penninckshuis. Professor van Oostrom zal het dan hebben over de radicale moderniteit van de Moderne Devotie in het Deventer van omstreeks 1400 plús de mogelijke actualiteit ervan vandaag de dag, voor zowel gelovigen als ongelovigen.

Meer informatie over de bijeenkomst met Frits van Oostrom leest u in het infobulletin.

Infobulletin over programma met Frits van Oostrom

Waarde leden van Deventer Literair,

Op zondag 13 april hebben we ons laatste programma voor het zomerreces met een lezing van professor van Oostrom in het Penninckshuis aan de Brink.

Frits van Oostrom (1953) was twintig jaar hoogleraar oudere Nederlandse Letterkunde in Leiden en gasthoogleraar aan de Harvard Universiteit. Sinds 2002 is hij hoogleraar Middeleeuwse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Van 2005 – 2008 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij ontving eredoctoraten van de Universiteiten van Brussel en Antwerpen en werd o.a. gelauwerd met de Spinozaprijs (1995) voor zijn wetenschappelijk werk en met de AKO literatuurprijs (1996) voor zijn boek Maerlants wereld.

In zijn laatste boek Wereld in woorden (2013) verhaalt hij over de literatuur van de 14de eeuw, de roemruchte eeuw waarin bijna de helft van de bevolking bezweek aan de pest. Het was ook een eeuw van vernieuwend denken, met de ontwikkeling van de Moderne Devotie als reactie op de heersende misstanden binnen de katholieke kerk. ‘Onze’ Geert Groote (1340 – 1384), geboren en gestorven in Deventer, was de grondlegger van deze hervormingsbeweging die als voorloper van de Reformatie geldt. De Moderne Devotie beïnvloedt tot in deze tijd het religieuze denken, daar waar in 2008 nog Navolging van Christus in jonge taal verscheen, een hertaling van Over de navolging van Christus van Thomas van Kempen, de bekende volgeling van Geert Groote.

Frits van Oostrom kondigde aan het met ons te zullen hebben over “de radicale moderniteit van de Moderne Devotie in het Deventer van omstreeks 1400 PLUS de mogelijke actualiteit ervan vandaag de dag, voor zowel gelovigen als ongelovigen”. Dat voorspelt een boeiende bijeenkomst over normen en waarden in de samenlevingen van toen, en van nu….. met een erudiete hoogleraar die kennisoverdracht als volgt definieerde:

Kennisoverdracht zie ik als in een kwadrant; het kan op vier manieren worden overgebracht. Je kunt moeilijke materie moeilijk uitleggen, makkelijke materie makkelijk, makkelijke materie moeilijk – dat komt in de academische wereld nogal eens voor –  en moeilijke stof op een makkelijke, begrijpelijke wijze voor het voetlicht brengen. Het is mijn taak dat laatste na te streven”.

De ervaring leert dat professor van Oostrom altijd voor uitverkochte zalen optreedt. Komt u dit keer dus alstublieft echt op tijd.

Het programma is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. We beginnen om 15.00 uur, na afloop zal van Oostrom zijn boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 betreft:

 • Zondag 14 september – Willem Otterspeer over Biografie van W.F. Hermans.
 • Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
 • Zondag 9 november –  Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

Frens Westenbrink

Secretaris Deventer Literair

f.westenbrink@kpnmail.nl

Telefoon: 0570-671143

 

Twee programma’s tijdens Boekenweek 2014

De Boekenweek vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 tot zondag 16 maart. In dat kader hebben we twee programma’s voor u, op zondag 9 maart en op zondag 16 maart. Op zondag 9 maart hebben we een presentatie van het literaire en poëtische talent dat zich binnen het ledenbestand van Deventer Literair schuil houdt. Er hebben zich negen gegadigden aangemeld die elk circa 10 minuten krijgen om hun talent aan u te presenteren. Op zondag 16 maart, de finaledag van de Boekenweek, hebben we een programma in de Oude Mariakerk met Jan van Aken en Mathijs Deen.

Meer informatie leest u in het infobulletin.

Infobulletin over twee programma’s tijdens de Boekenweek

Waarde leden van Deventer Literair, De Boekenweek vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 tot zondag 16 maart.

In dat kader hebben we twee programma’s voor u, op zondag 9 maart en op zondag 16 maart. Op zondag 9 maart hebben we een presentatie van het literaire en poëtische talent dat zich binnen het ledenbestand van Deventer Literair schuil houdt. Er hebben zich negen gegadigden aangemeld die elk circa 10 minuten krijgen om hun talent aan u te presenteren. Daarnaast zijn er boekentafels waarop ‘onze’ schrijvers en dichters hun werk aan u tonen. Het programma speelt zich van 14.00 – 16.30 uur af in het Theater van Dok.H20/Huis voor de Amateurkunst in het Havenkwartier, Scheepvaartstraat 23. Laat u verrassen door het onvermoede literaire talent binnen onze vereniging!

De toegang voor dit programma is gratis voor iedereen, dus voor leden, introducés èn niet-leden. Een mooie gelegenheid om uw buren, kennissen, vrienden en familie kennis te laten maken met onze vereniging en haar talenten.

Op zondag 16 maart, de finaledag van de Boekenweek, hebben we een programma in de Oude Mariakerk met Jan van Aken en Mathijs Deen. Jan van Aken (1961), ooit werkzaam in de cultuursector en de automatisering en nu docent aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, debuteerde in 2000 met de historische roman Het oog van de Basilisk . Daarna verschenen in rap tempo nog twee historische romans die zich afspelen in de Vroegmoderne Tijd, De valse Dageraad (2001) en De dwaas van Palmyra (2003). In 2005 verscheen het autobiografische getinte Het fluwelen labyrint, dat speelt in het Amsterdam van 1988. In zijn laatste, 6de historische, roman, De afvallige (2013) neemt de schrijver ons mee naar de tijd van de Romeinse keizer Julianus (313 – 361), de afvallige, die als enige Romeinse keizer na Constantijn het christelijk geloof afwees. De afvallige bereikte de longlist van de AKO Literatuurprijs 2013 en staat op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2014. De afvallige werd in een recensie van Bert Wagendrop in de Volkskrant gewaardeerd met de maximale vijf sterren.

Wagenaar stelde daarbij: ‘Jan van Aken herhaalt wat hij in zijn bekendste roman tot dusver, De valse dageraad, ook al zo knap deed – toen tegen de achtergrond van de middeleeuwse wereld. Hij kleurt een onbekend tijdperk met huiveringwekkende gebeurtenissen en neemt je op sleeptouw door onbekende steden en landstreken’.

Jan van Aken zal worden geïnterviewd door Mathijs Deen (1962), interviewer bij het VPRO-programma OVT en schrijver van columns en romans. Zijn verhalenbundel Brutus heeft honger (2011) werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs. Zijn laatste boek, het veelgeprezen De wadden (2013), leverde hem de kwalificatie van ‘superieure stilist’ op door Jos Bloemkolk in Het Parool.

Voor dit programma gelden de normale toegangsregels: gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Het programma begint om 15.00 uur. Na afloop zullen de schrijvers hun boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 behelst:

 • Zondag 13 april – professor Frits van Oostrom, Moderne Devotie.
 • Zondag 14 september – Willem Otterspeer over Biografie van W.F. Hermans.
 • Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
 • Zondag 9 november – Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

 

Frens Westenbrink
Secretaris Deventer Literair
f.westenbrink@kpnmail.nl
Telefoon: 0570-671143