Infobulletin over bijeenkomst met Jos Paardekooper over Gerard Reve als briefschrijver

Jos PaardekooperOp zondag 17 september is de Deventer letterkundige en historicus Josephus Jacobus (Jos) Paardekooper te gast bij Deventer Literair.

Jos Paardekooper studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en was docent aan  de hbo opleiding Bibliotheek en Documentaire Informatie te Deventer.

Hij schreef meerdere delen in de Memoreeks over Nederlandse schrijvers en stelde een bibliografie samen van Gerard Reve voor het Letterkundig Museum.

Hij publiceerde verschillende werken over de geschiedenis van Deventer.

Van augustus 2007 tot augustus 2009 was hij stadsdichter van Deventer.

​Jos Paardekooper werkt aan een studie over Gerard Reve als briefschrijver, die in het najaar zal uitkomen.

‘Er is stellig veel leed’

In het oeuvre van Gerard Reve (1923-2006) vormen de twee brievenbundels

Op weg naar het einde” (1963) en “ Nader tot u” (1966) een keerpunt.

Hij was op zijn veertigste, in media vita, in een impasse terecht gekomen, zowel privé als artistiek. Maar door een gelukkig toeval ontdekte hij dat hij zijn creativiteit kon verwoorden in het briefgenre, waarin hij niet werd gehinderd door regels en voorschriften van de roman en ander proza. Uiteindelijk zou ‘de brief’ een steeds belangrijker deel van zijn oeuvre gaan uitmaken. Inmiddels beslaan de brievenbundels een omvang die die van het zesdelige Verzameld Werk (1998-2001) overstijgt. En dat terwijl het grootste deel van zijn brievenproductie nog onuitgegeven in archieven en bij particulieren berust.

Reve is ook tien jaar na zijn dood nog altijd onderwerp van studie. Dat geldt opmerkelijk genoeg niet of nauwelijks voor zijn brieven. In die lacune wil de lezing voorzien. De nauwe verwevenheid met Reves fictieve proza te laten zien, zowel in formuleringen als denkbeelden, is in feite een pleidooi om de brieven evengoed tot ‘het eigenlijke werk’ te bestempelen. In de lezing komen thema’s en motieven als zingeving en dood, seks en religie aan bod. En natuurlijk Reves onnavolgbare ironie, want er moet af en toe ook (besmuikt) gelachen kunnen worden.

Het programma begint om 15.00 uur, is gratis voor leden terwijl introducés €5,00 betalen. Leden van de Bibliotheek betalen €7,50. De entree voor niet-leden bedraagt €12,50

Hartelijke groet en graag tot zondag 17 september,

Margot Jager

secretaris Deventer Literair

deventerliterair@gmail.com

www.deventerliterair.nl