Infobulletin Deventer Literair over programma met Willem Otterspeer

Zondag 14 september geeft professor Willem Otterspeer een lezing in de theaterzaal van DOK.H2O, Scheepvaartstraat 13, 7411 MB in het Havenkwartier, over zijn biografie van W.F. Hermans. We beginnen om 15.00 uur. Daaraan voorafgaand houden we de Algemene Ledenvergadering (ALV) die om 14.30 uur begint.

Drie bestuursleden zijn aftredend: de voorzitter, Céline Bos, de secretaris, Frens Westenbrink, en Eibert de Ruiter. Zij stellen zich beschikbaar voor een volgende periode. Eventuele andere kandidaten voor de vrijvallende posities kunnen zich melden bij de secretaris.

Willem Otterspeer (1950) is sinds 1997 hoogleraar Universititeitsgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceerde o.a. biografieën van de filosoof G.J.P.J. Bolland (1995) en van de historicus J. Huizinga (2006). In 2013 verscheen het 1ste deel van zijn biografie van W.F. Hermans De mislukkingskunstenaar(1921 -1952). Daaraan voorafgaand publiceerde hij in dat kader, met Nop Maas, Verscheur deze brief! Ik vertel te veel, een briefwisseling tussen W.F. Hermans en Gerard Reve (2008) en Machines en emoties, een briefwisseling tussen W.F. Hermans, Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy (2009).

Otterspeer heeft 11 jaar over het 1ste deel van de biografie gedaan waarin hij zijn lezers langs de belangrijkste episoden uit de eerste helft van het leven van Hermans voert: zijn vroege jeugd, zijn schooltijd, de oorlog, de eerste schreden in de literatuur zijn liefdesleven en zijn reizen naar Canada, Spanje en Parijs. 

De recensies waren deels positief, o.a. van Mark Cloostermans in De Standaard en van Jaap Goedegebuure in Trouw:

‘De grote kracht van Otterspeers boek zit hem in de afgewogen en psychologisch subtiel beredeneerde manier waarop hij laat zien hoezeer Hermans het product van zijn afkomst was en bleef, zijn verwoede pogingen om daar boven uit te stijgen ten spijt.’

…en deels kritisch zoals van Bob Polak in De God van Nederland en van Max Pam in de Volkskrant:

‘Als Hermans-liefhebber beving mij een gevoel van bevreemding bij de naar Kafka verwijzende titel: De mislukkingskunstenaar. Wat een rare titel voor de meest succesvolle schrijver van de 20ste eeuw. ‘

Arjan Peeters verzuchtte in de Volkskrant van 12 april 2014 over deze criticasters:

‘Onder de liefhebbers van het werk van Willem Frederik Hermans bevindt zich een groot aantal muggenzifters. Zij leven van hun ergernissen en menen te opereren in de geest van hun meester, die zich ‘door gevaarlijke gekken omringd’ wist.’  en ‘Keuteltjes en plasjes gedaan? Kijken wij ondertussen uit naar het tweede deel van de biografie.’

Veel polemiek dus rondom de biografie van Hermans, geheel in de aard van de beschreven schrijver.

De toegang is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Na afloop zal de schrijver zijn boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 behelst:

Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
Zondag 9 november –  Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

Wij zien u graag op zondag 14 september in het Theater van DOKH2O

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Frens Westenbrink 

Secretaris Deventer Literair

f.westenbrink@kpnmail.nl 

Telefoon: 0570-671143

P.S. Mensen die slecht ter been zijn kunnen een beroep op mij doen voor transport per auto.

Infobulletin over programma met Frits van Oostrom

Waarde leden van Deventer Literair,

Op zondag 13 april hebben we ons laatste programma voor het zomerreces met een lezing van professor van Oostrom in het Penninckshuis aan de Brink.

Frits van Oostrom (1953) was twintig jaar hoogleraar oudere Nederlandse Letterkunde in Leiden en gasthoogleraar aan de Harvard Universiteit. Sinds 2002 is hij hoogleraar Middeleeuwse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Van 2005 – 2008 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij ontving eredoctoraten van de Universiteiten van Brussel en Antwerpen en werd o.a. gelauwerd met de Spinozaprijs (1995) voor zijn wetenschappelijk werk en met de AKO literatuurprijs (1996) voor zijn boek Maerlants wereld.

In zijn laatste boek Wereld in woorden (2013) verhaalt hij over de literatuur van de 14de eeuw, de roemruchte eeuw waarin bijna de helft van de bevolking bezweek aan de pest. Het was ook een eeuw van vernieuwend denken, met de ontwikkeling van de Moderne Devotie als reactie op de heersende misstanden binnen de katholieke kerk. ‘Onze’ Geert Groote (1340 – 1384), geboren en gestorven in Deventer, was de grondlegger van deze hervormingsbeweging die als voorloper van de Reformatie geldt. De Moderne Devotie beïnvloedt tot in deze tijd het religieuze denken, daar waar in 2008 nog Navolging van Christus in jonge taal verscheen, een hertaling van Over de navolging van Christus van Thomas van Kempen, de bekende volgeling van Geert Groote.

Frits van Oostrom kondigde aan het met ons te zullen hebben over “de radicale moderniteit van de Moderne Devotie in het Deventer van omstreeks 1400 PLUS de mogelijke actualiteit ervan vandaag de dag, voor zowel gelovigen als ongelovigen”. Dat voorspelt een boeiende bijeenkomst over normen en waarden in de samenlevingen van toen, en van nu….. met een erudiete hoogleraar die kennisoverdracht als volgt definieerde:

Kennisoverdracht zie ik als in een kwadrant; het kan op vier manieren worden overgebracht. Je kunt moeilijke materie moeilijk uitleggen, makkelijke materie makkelijk, makkelijke materie moeilijk – dat komt in de academische wereld nogal eens voor –  en moeilijke stof op een makkelijke, begrijpelijke wijze voor het voetlicht brengen. Het is mijn taak dat laatste na te streven”.

De ervaring leert dat professor van Oostrom altijd voor uitverkochte zalen optreedt. Komt u dit keer dus alstublieft echt op tijd.

Het programma is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. We beginnen om 15.00 uur, na afloop zal van Oostrom zijn boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 betreft:

 • Zondag 14 september – Willem Otterspeer over Biografie van W.F. Hermans.
 • Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
 • Zondag 9 november –  Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

Frens Westenbrink

Secretaris Deventer Literair

f.westenbrink@kpnmail.nl

Telefoon: 0570-671143

 

Infobulletin over twee programma’s tijdens de Boekenweek

Waarde leden van Deventer Literair, De Boekenweek vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 tot zondag 16 maart.

In dat kader hebben we twee programma’s voor u, op zondag 9 maart en op zondag 16 maart. Op zondag 9 maart hebben we een presentatie van het literaire en poëtische talent dat zich binnen het ledenbestand van Deventer Literair schuil houdt. Er hebben zich negen gegadigden aangemeld die elk circa 10 minuten krijgen om hun talent aan u te presenteren. Daarnaast zijn er boekentafels waarop ‘onze’ schrijvers en dichters hun werk aan u tonen. Het programma speelt zich van 14.00 – 16.30 uur af in het Theater van Dok.H20/Huis voor de Amateurkunst in het Havenkwartier, Scheepvaartstraat 23. Laat u verrassen door het onvermoede literaire talent binnen onze vereniging!

De toegang voor dit programma is gratis voor iedereen, dus voor leden, introducés èn niet-leden. Een mooie gelegenheid om uw buren, kennissen, vrienden en familie kennis te laten maken met onze vereniging en haar talenten.

Op zondag 16 maart, de finaledag van de Boekenweek, hebben we een programma in de Oude Mariakerk met Jan van Aken en Mathijs Deen. Jan van Aken (1961), ooit werkzaam in de cultuursector en de automatisering en nu docent aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, debuteerde in 2000 met de historische roman Het oog van de Basilisk . Daarna verschenen in rap tempo nog twee historische romans die zich afspelen in de Vroegmoderne Tijd, De valse Dageraad (2001) en De dwaas van Palmyra (2003). In 2005 verscheen het autobiografische getinte Het fluwelen labyrint, dat speelt in het Amsterdam van 1988. In zijn laatste, 6de historische, roman, De afvallige (2013) neemt de schrijver ons mee naar de tijd van de Romeinse keizer Julianus (313 – 361), de afvallige, die als enige Romeinse keizer na Constantijn het christelijk geloof afwees. De afvallige bereikte de longlist van de AKO Literatuurprijs 2013 en staat op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2014. De afvallige werd in een recensie van Bert Wagendrop in de Volkskrant gewaardeerd met de maximale vijf sterren.

Wagenaar stelde daarbij: ‘Jan van Aken herhaalt wat hij in zijn bekendste roman tot dusver, De valse dageraad, ook al zo knap deed – toen tegen de achtergrond van de middeleeuwse wereld. Hij kleurt een onbekend tijdperk met huiveringwekkende gebeurtenissen en neemt je op sleeptouw door onbekende steden en landstreken’.

Jan van Aken zal worden geïnterviewd door Mathijs Deen (1962), interviewer bij het VPRO-programma OVT en schrijver van columns en romans. Zijn verhalenbundel Brutus heeft honger (2011) werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs. Zijn laatste boek, het veelgeprezen De wadden (2013), leverde hem de kwalificatie van ‘superieure stilist’ op door Jos Bloemkolk in Het Parool.

Voor dit programma gelden de normale toegangsregels: gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Het programma begint om 15.00 uur. Na afloop zullen de schrijvers hun boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 behelst:

 • Zondag 13 april – professor Frits van Oostrom, Moderne Devotie.
 • Zondag 14 september – Willem Otterspeer over Biografie van W.F. Hermans.
 • Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
 • Zondag 9 november – Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

 

Frens Westenbrink
Secretaris Deventer Literair
f.westenbrink@kpnmail.nl
Telefoon: 0570-671143

Infobulletin over programma met Benien van Berkel en Ad van Liempt

Waarde leden van Deventer Literair,

Op zondag 2 februari hebben we voor u een programma met Benien van Berkel en Ad van Liempt over van Berkels Biografie van Tobie Goedewaagen in de Oude Mariakerk aan het Grote Kerkhof.

Benien van Berkel (1965) is historica en theatermarketeer. Zij promoveerde in 2012 op de biografie over Goedewaagen. Ad van Liempt (1949) is journalist, programmamaker en auteur. Hij was medeoprichter van NOVA en is het journalistieke geweten van Hilversum. Hij ontving in 2011 een eredoctoraat van de UvA.

De Reichskulturkammer was een Duits instituut tijdens het nazibewind, in 1933 ingesteld door Joseph Goebbels. Schrijvers en kunstenaars die geen lid werden mochten hun werk niet publiceren. De nazi’s definieerden kunst als: kunstwerken, gemaakt door Ariërs, die bijdroegen aan de glorie van het Duitse volk en ras. De Nederlandse pendant van dat instituut was de Kultuurkamer die op 25 november 1941, bij verordening van de Rijkscommissaris voor Nederland, Seyss Inquart, werd ingesteld. ‘Het belang’ van de Kultuurkamer werd verwoord door haar president Dr. Tobie Goedewaagen (1895 – 1980) als: De nieuwe ordening, waar wij nu aan toe zijn, houdt in dat de kultuurwerker weer een deel van het volk wordt. Goedewaagen was als secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) verantwoordelijk voor de nazificatie van de Nederlandse cultuur. Hij dwong kunstenaars lid te worden van de Kultuurkamer. Hij werd alom gehaat en had als scheldnaam ‘Rotkar’. Op 28 januari 1943 werd Goedewaagen, op aandrang van Mussert, ontslagen als secretaris-generaal van DVK.

Veel kunstenaars en schrijvers, zoals Maarten Toonder, Wim Sonneveld en Simon Vestdijk, werden lid van de Kultuurkamer, enkelen, zoals Jan de Hartog, Ferdinand Bordewijk en Adriaan Roland Holst, weigerden. In 2011 onthulde Willem Otterspeer dat W.F. Hermans, die regelmatig auteurs aanviel die naar zijn mening fout waren in de oorlog, zich destijds ook bij de Kultuurkamer heeft aangemeld (Otterspeer is onze gast op 14 september).

Benien van Berkel beschouwt in haar biografie de motieven van Tobie Goedewaagen. Wat bewoog deze intellectuele filosoof, die in zijn jonge jaren bevriend was met toonaangevende kunstenaars als beeldhouwer Jan Rädecker en een protegé was van Adriaan Roland Holst? Welke ambities dreven hem tot een fervent en overtuigd nationaalsocialist die het cultuurbeleid in de oorlog naar zijn nationalistische hand zette? En wat is de visie van Ad van Liempt, eindredacteur van de serie Oorlog en schrijver van het gelijknamige boek en van vele andere boeken over de oorlog zoals Selma, Jodenjacht, De Drogist en Na de bevrijding?

De toegang is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Het programma begint om 15.00 uur. Na afloop zullen de schrijvers hun boeken voor u signeren.

Het verdere programma van 2014 behelst:

 • Zondag 16 maart (finale Boekenweek) – Jan van Aken, De afvallige, interviewer Mathijs van Deen.
 • Zondag 13 april – professor Frits van Oostrom, Wereld in woorden.
 • Zondag 14 september – Willem Otterspeer over Biografie van W.F. Hermans.
 • Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
 • Zondag 9 november –  Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

 

Frens Westenbrink

Secretaris Deventer Literair

f.westenbrink@kpnmail.nl

Telefoon: 0570-671143

Infobulletin over programma met Gerard Koolschijn

Waarde leden van Deventer Literair,

We trappen het literaire jaar 2014 af met Gerard Koolschijn op zondag 12 januari in de Theaterzaal van Dok H2O,het Havenkwartier, Scheepvaartstraat 23. Dit is voor ons een nieuwe locatie. Het theatertje kan circa 200 mensen bergen. Het is wat verder van het centrum af. Voor mensen die slecht te been zijn willen we transport regelen, dus als u daar gebruik van wilt maken moet u dat even aan mij doorgeven.

Gerard Koolschijn (1945) studeerde klassieke talen en Nederlands recht. Hij is schrijver en vertaler van vooral Griekse tragedies en van de filosoof Plato, zoals de bloemlezing Plato, schrijver (1987). In 2012 verscheen Geen sterveling weet, een vijfdelige  autobiografische roman die is bekroond met de Littéraire Witte Prijs 2014, een tweejaarlijks toe te kennen prijs van de Haagse Littéraire Sociëteit De Witte voor letterkundig werk van een Haagse auteur. Gerard Koolschijn is in Den Haag geboren en is, na zijn studies, vele jaren als leraar en later als rector aan Haagse scholen verbonden geweest. Koolschijn kreeg eerder al de Martinus Nijhoff prijs en de Oikos publieksprijs.

Op 29 januari 2006 startte Deventer Literair met een aangrijpend programma met Jan Siebelink in een afgeladen Oude Mariakerk. In Knielen op een bed van violen verhaalt Siebelink over zijn  jeugd waarbij het gezin in de greep raakte van het gedachtegoed van Ds. Paauwe. In Geen sterveling weet beschrijft Koolschijn zijn vreugdeloze jeugd dat geheel beheerst wordt door de strenge godsdienstleer van deze dominee. De vader van Koolschijn, mr. J.H. Koolschijn, was één van de voornaamste volgelingen van Ds. Paauwe en ook zijn biograaf. In het tweede deel van de roman, waarin Gerard trouwt, vindt hij ook geen verlossing. In het derde deel vlucht hij naar een Grieks eiland, waar hij als monnik leeft. Het is een doodlopende weg en uiteindelijk keert hij maar weer terug naar Nederland. In de twee laatste delen beleeft de hoofdpersoon weliswaar maatschappelijk succes, maar van het verleden komt hij nooit los. Ook lukt het hem niet zijn ouders duidelijk te maken wat de godsdienstwaanzin het gezin Koolschijn heeft aangedaan.

‘Niet één profeet is ons gebleven. Geen sterv’ling weet hoe lang dit duren zal,’ zingen de duizenden volgelingen van dominee Raave (zoals Paauwe in de roman heet) bij zijn begrafenis. Met hun profeet is de Waarheid uit Nederland verdwenen. In de hemel zal hij om hun verdoemenis lachen.

Uit: Geen sterveling weet

De toegang is gratis voor leden, introducés betalen €5, niet-leden €12,50. Het programma begint om 15.00 uur. Na afloop zal de schrijver zijn boeken voor u signeren.

Als er net zo veel mensen komen als destijds bij Siebelink (ruim 200) dan kunnen we die net bergen. Komt u voor alle zekerheid toch maar op tijd voor een zekere plaats.

Het verdere programma van 2014 behelst:

 • Zondag 2 februari – Benien van Berkel, Biografie van Tobie Goedewaagen, interviewer Ad van Liempt.
 • Zondag 16 maart (finale Boekenweek) – Jan van Aken, De afvallige, interviewer Mathijs van Deen.
 • Zondag 13 april – professor Frits van Oostrom, Wereld in woorden.
 • Zondag 14 september – Willem Otterspeer over Biografie van W.F. Hermans.
 • Zondag 12 oktober – Monique van Paemel, Vlaams auteur.
 • Zondag 9 november –  Thomas Ross, thrillerschrijver, interviewer Henk van Baalen.
 • Zondag 14 december – Toon Tellegen + Corrie van Binsbergen (gitaar) + pianist.

Wij zien u graag op zondag 12 januari in het Theater van Dok H2O

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Frens Westenbrink

Secretaris Deventer Literair

f.westenbrink@kpnmail.nl