Janneke van der Veer over Diet Kramer

Janneke van der Veer (Schalkhaar) las als kind al veel, ze las bij wijze van spreken de hele bibliotheek in haar geboorteplaats Tolbert leeg. De interesse in taal en literatuur is gebleven en loopt als een rode draad door haar leven. Op haar website staat haar motto: ‘Van boeken krijg ik nooit genoeg’. Zondag 14 april is zij onze gast in de Oude Mariakerk.

Janneke van der Veer publiceert op vele terreinen, waaronder kinder- en jeugdliteratuur, schrijversportretten en boekgeschiedenis.

In 2011 publiceerde ze, samen met Joke Linders, een biografie van Han G. Hoekstra, journalist en dichter van bekende poëzie als ‘De ceder’, ‘Het verloren schaap’ en ‘De moeder van de duizendpoot’.

Het zoeken en uitspitten van bronnen vond Janneke van der Veer geweldig. Daarom startte ze een nieuw biografisch project, nu naar het leven van de inmiddels voor jongeren onbekende schrijfster Diet Kramer. Dat resulteerde in de biografie ‘Onrustig is ons hart’ : Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965), waarop Janneke in 2018 promoveerde.

Diet Kramer debuteerde in 1924 in de Telegraaf met het verhaal ‘Camielke’. Al gauw begon ze ook boeken te schrijven, waarmee ze in de jaren dertig een breed publiek – jongeren en volwassenen – bereikte. Haar werken werden tot in de zeventiger jaren herdrukt. Titels als ‘Stans van de vijfjarige’, ‘Roeland Westwoud’ en ‘Lodewijk de mensenredder’ horen tot haar oeuvre.

In de biografie wordt beschreven hoe het schrijverschap van Diet Kramer paste in de toenmalige literair-culturele en maatschappelijke context en hoe dit zich ontwikkelde in relatie tot haar persoonlijke leven. Een leven dat niet over rozen ging. Veelvuldig kampte ze met gezondheidsproblemen, terwijl ook het verblijf in interneringskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn sporen naliet.

Leden hebben vrij entree, introducés betalen €5,-, bibliotheekleden €7,50, niet-leden € 12,50.

We hopen u te zien op zondag 14 april!

Met hartelijke groet,
Margot Jager
Secretaris Vereniging Deventer Literair