Uitnodiging tot het volgen van de online lezing van Sophie Tak

Het is nog niet zover dat we weer op de gebruikelijke manier met elkaar in de Oude Mariakerk een schrijver kunnen ontmoeten. De regels zijn zelfs strenger in plaats van soepeler.
Toch willen we u graag laten genieten van literatuur door een schrijver uit te nodigen om een lezing te houden over zijn/haar werk en die via streaming aan u aan te bieden.

De eerste lezing in 2021 zal zondagmiddag 21 februari vanaf 15.00 uur gevolgd kunnen worden via deze link. Om 14.55 uur, 5 minuten voor aanvang, is de livestream actief.

U bent gewend om in de pauze een boek te kunnen kopen en dat te laten signeren door de schrijver. Omdat dat nu niet kan, hebben we met Boekhandel Praamstra afgesproken dat hij bestelde boeken, die Sophie signeert, bij u aan huis aflevert. Het boek kost €21,95
U kunt het hier bestellen.

Sophie Tak

Sophie Tak (1975) werkte vijf jaar in stilte aan haar debuutroman Phineas’ feest voordat ze het manuscript naar Uitgeverij Ambo Anthos stuurde. Daar werd het uit de z.g.n. slush pile, de berg ongevraagd aangeboden manuscripten, gevist en in mei 2020 zag de roman het levenslicht.
Sophie Tak heeft Nederlands gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Tijdens haar studie publiceerde ze verhalen in literair studententijdschrift Moxi (inmiddels ter ziele) en recensies voor dagblad Trouw. Tegenwoordig is ze docent Nederlands aan het Aventus Lyceum. Ze schrijft tussendoor aan haar tweede boek. Ze woont in Deventer met haar man en drie kinderen.

Phineas’ feest
In dit boek wordt je meegezogen naar de climax in een familiedrama. Het verhaal wordt vanuit wisselend perspectief verteld, in ieder hoofdstuk komt een ander gezinslid aan het woord.
Het gezin is jaren geleden uit elkaar gevallen door het grillige gedrag van zoon Johannes. Vader Hilmar trekt de bossen in en leeft als een kluizenaar. Moeder Tanneke krijgt een depressie. Adelien stort zich op de wetenschap van het brein en Lea sticht een gezin dat almaar groter wordt. Johannes zelf lijkt van de aardbodem verdwenen.

Er gaat een kraamfeest gevierd worden en daar krijgt Johannes lucht van, hij gaat zijn opwachting maken om de geboorte van zijn neefje Phineas mee te vieren. Het wordt een onwerkelijke reünie.
De ontwrichtende gevolgen van een geestesziekte worden op invoelbare wijze beschreven.


Heeft u de contributie al betaald? De penningmeester stuurde u in november het verzoek om het gereduceerde tarief van €17,50 over te maken op rek.no NL04INGB0005382381 t.n.v. Vereniging Deventer Literair onder vermelding van uw naam. Heeft u dat nog niet gedaan, dan stellen wij het op prijs als u dat voor de aanstaande lezing nog doet.

Hartelijke groet,
Margot Jager
secretaris Deventer Literair

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *