Lid worden

Voor onze leden zijn de literaire middagen of avonden gratis toegankelijk. Leden mogen per keer één introducé(e) meenemen voor € 8,00 per persoon. Niet-leden betalen € 12,00.

Leden van de Openbare Bibliotheek Deventer betalen op vertoon van hun biebpas € 8,00.

  • De contributie voor het verenigingsjaar 2024 bedraagt € 32,50 per persoon.
  • Nieuwe leden ontvangen de herdruk van het boekje ‘Hier woonde,
    een wandeling langs woonhuizen van Deventer literatoren’ door Henk van Baalen en Jos Paardekooper.
  • Wie lid wil worden, kan zich opgeven (bij voorkeur per e-mail) bij secretaris Margot Jager. Vermeld s.v.p. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  • De contributie graag overmaken op het rekeningnummer van de penningmeester: NL04INGB0005382381 t.n.v. Vereniging Deventer Literair, Terwolde, onder vermelding van uw naam en ‘Contributie VDL 2024’.
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 december van het verenigingsjaar, per brief of e-mail aan de secretaris.