Douwe Draaisma over ‘Als mijn geheugen me niet bedriegt’

Foto: Sake Elzinga

Douwe Draaisma is op zondag 23 april onze gast in de Oude Mariakerk. Draaisma is voor een aantal leden een ‘oude bekende’, want hij was eerder onze gast. De belangstelling voor zijn optreden was destijds dermate groot dat er belangstellenden teleurgesteld moesten worden.

Om te voorkomen dat u als lid geen plaats in de Oude Mariakerk kunt veroveren, zijn de regels ditmaal aangepast. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Leden kunnen vóór 14.30 op een plaats rekenen. Na 14.30 mogen introducés en niet-leden​ pas naar binnen, voor zover er plaats is uiteraard. Bent u lid, komt u dan vooral om 14 uur of even daarna.

Meer over de lezing van Douwe Draaisma en een overzicht van zijn geschreven werk, lees u in het infobulletin.